Babyfysioterapi

Babyfysioterapi er aktiv, forældreinddragende og evidensbaseret behandling af kropslige og sansemæssige problemstillinger hos helt små børn.
I babyfysioterapi anvendes funktionel analyse til at vurdere, hvad årsagen er til et barns motoriske udfordringer. Når denne årsag findes, kan man arbejde målrettet med det gennem individuelt tilpassede øvelser, indtil kroppen og nervesystemet tilpasser sig.

Babyfysioterapi er IKKE et quick fix, men til gengæld er der varig effekt, fordi muskulaturen og nervesystemet (gen-) lærer optimale bevægemønstre. Babyer bliver født på et “motorisk spor”, hvor de udvikler sig helt på samme måde i en række af milepæle. Men nogle babyer kommer “af sporet” pga fx favoritside, bagsidedominans, præmaturitet, lav tonus eller andet. Babyfysioterapi handler dybest set om at få baby tilbage på det motoriske spor, så den motoriske udvikling fortsætter af sig selv og med god kvalitet. For at nå i mål med dette, rådgiver jeg til nemme øvelser der passer ind i hverdagen og støtter den motoriske udvikling med dit barns bevægeglæde i centrum!

Sanseintegration

Sanseintegration er også en stor del af den fysioterapeutiske tilgang til små børn. Jeg har en særlig interesse i dette emne og har uddannet mig i både ind- og udland. Derfor vil babys evne til sanseintegration altid være en del af det hele billede, når I kommer hos mig.

Eksempler, hvor babyfysioterapi er relevant:

 • Fladt baghoved
 • Skævt baghoved
 • Favoritside
 • Bagsidedominans (går i flitsbue bagover)
 • C-form / bananform (kroppen bøjet som et C til siden)
 • Svært ved at ligge på maven
 • Torticollis (’tvangsmæssig hoveddrejning’)
 • Præmatur (for tidligt født)
 • Blødt barn (lav spændingsgrad i musklerne)
 • Babyer, der står stille i deres udvikling eller er bagud motorisk
 • Babyer, der har nedsat kvalitet i deres bevægelser
 • Utrøstelighed
 • Motorisk uro
 • Medfødt klumpfod
 • Skinnebehandling
 • Langtidssyge børn
Maria tester en baby i kliniken i Aarhus C

Børnefysioterapi

Børnefysioterapi er aktiv, forældreinddragende og evidensbaseret behandling af kropslige og sansemæssige problemstillinger hos børn. Når et barn er motorisk bagud, er det det som regel af en årsag, som man kan afdække og efterfølgende træne. Formålet med at sætte ind med fysioterapi til børn, der er motorisk bagud, er ikke, at alle børn skal være ens og lige stærke. Det er i langt højere grad at opbygge barnets bevægeglæde. Bevægeglæde forudsættes af at barnet kan bruge sin krop frit, og at barnet kan deltage i aktiviteter på lige fod med andre børn. For at nå derhen, anbefaler jeg nemme øvelser, der støtter den motorisk udvikling med dit barns bevægeglæde i centrum!

Sanseintegration

Sanseintegration er en stor del af den fysioterapeutiske tilgang til små børn. Jeg har en særlig interesse i dette emne og har taget uddannelse i både ind- og udland. Derfor vil barnets evne til sanseintegration altid være en del af det hele billede, når I kommer hos mig.

Skader

Inden jeg videreuddannede mig til børnefysioterapeut, var jeg almindelig klinikfysioterapeut i 15 år. I disse år tog jeg omfattende videreuddannelse indenfor idrætskader, funktionel analyse, dynamisk stabilitet, nakke- og rygproblematikker og differentialdiagnostik. Derfor har jeg en relevant uddannelsesprofil til at hjælpe børn med forskellige skader eller smerter i kroppen.

Eksempler, hvor børnefysioterapi er relevant:

 • Motorisk bagud
 • Nedsat balanceevne
 • Klodsethed/motorisk usikkerhed
 • Hypermobilitet
 • Blødt barn
 • Vokseværk
 • Favoritside
 • Torticollis
 • Præmatur (for tidligt født)
 • Motorisk uro
 • Tågang
 • Idrætsskader
 • Nakke eller rygsmerter
 • Sanseintegration
 • Særligt sensitiv
 • Genoptræning efter operation eller uheld
Motorisk udvikling med dit barns bevægeglæde i centrum

Ofte Stillede Spørgsmål

Fladt baghoved er ét af symptomerne på favoritside. Det er godt at opsøge en behandler, der forholder sig til evidens og giver dig redskaberne til, hvordan du selv kan arbejde med din babys favoritside. Manuel behandling kan være meget relevant, men det bør ikke stå alene. Det er så vigtigt at arbejde med at styrke, mobilisere og udspænde de rette steder. Derudover er det afgørende for barnets motoriske udvikling, at behandleren sikrer sig, at begge sider arbejder lige godt og giver øvelser til at få barnet tilbage på det motoriske spor.

Kraniosynostose er en misdannelse i kraniet hos børn, der medfører, at en eller flere af suturerne vokser sammen for tidligt. En kraniosynostose kan være en enkeltstående misdannelse, eller den kan være en del af et syndrom, hvor barnet har misdannelser i andre organer. Dette er dog yderst sjældent.

Jeg har set en del børn med den ene eller den anden form for kraniosynostose. Den hyppigst forekommende er scaphocephali, hvor suturen i midten langs kraniet vokser sammen for tidligt, hvilket hindrer kraniet i at vokse ud til siderne. Det vokser derfor kun fremad og bagud, hvilket resulterer i et aflangt og smalt hoved. Kraniosynostose kan dog også vise sig som en coronal synostose eller en lambdoid synostose. Dette vil vise sig ved et skævt og deformt kranie, som ikke er lejringsbetinget og kan forklares med favoritside. Det er godt at følge udviklingen af kraniosynostose ved at blive henvist til børnelæge, som så kan måle og vurdere. I langt de fleste tilfælde er tilstanden udelukkende kosmetisk.

Torticollis er en medfødt stramning af den muskel, der hedder musculus sternocleidomastoideus. Den sidder på siden af halsen, og dens funktion er at lave rotation (drejning) af nakken til modsatte side og sidebøjning af nakken (øre-til-skulder) til samme side. Når barnet fødes med en stram muskel i fx højre side, så vil barnets hoved tilte til højre og rotere til venstre. Torticollis er et muskulært problem, der skal trænes væk med udspændningsøvelser for den stramme muskel og styrkeøvelser for musklen i den modsatte side, indtil man har opnået symmetri igen. Forskning viser, at en kombination af forældrerådigivning og øvelser har den bedste virkning på torticollis. Der er lav evidens for manuel behandling.

Sanseintegration er hjernens/nervesystemets evne til at sortere, organisere og bearbejde sanseindtryk, så vi er i stand til at reagere hensigtsmæssigt på disse.

Ja, det er det. Ikke livsvigtigt, men vigtigt for den motoriske udvikling. Hver enkelt milepæl, dit barn kommer igennem, er en forudsætning for kvaliteten af udviklingen af den næste milepæl.

Nej. Typisk vil min rolle være mere rådgivende, så I selv kan lave træningen derhjemme. I fysioterapeutisk ånd, er det sådan, at det, vi gør hver dag, det vi selv tager ejerskab for, og det vi forstår og kan se meningen med, det virker på den lange bane. Så I skal selv i gang med træningen derhjemme.

Dog forholder jeg mig meget realistisk til, hvad der kan lade sig gøre i en travl børnefamilie. Jeg har selv trænet min søn derhjemme med sansemotorisk træning i flere år efterhånden, og jeg tænker det ikke som træning, som vi skal sætte særlig tid af til. Jeg leger med ham efter grundstenene i det, jeg ved, der hjælper ham. Jeg inddrager ham i hverdagsaktiviteter, som passer ind i rammen for træningen, og jeg har opsat regler og rutiner for motorisk aktivitet. I starten havde han brug for meget træning, og nu har han brug for en del mindre. Det kræver selvfølgelig at I er motiverede for det, og i starten skal man lige ind i det, men efterhånden bliver det en indgroet del af hverdagen.

Det er jeg overbevist om giver meget mere, end hvis barnet skal træne en gang om ugen et fremmed sted med redskaber, som alligevel ikke findes derhjemme. Jeg interesserer mig meget for motivationspsykologi, og jeg ved, at det er en af mine styrker at skabe motivation hos mine klienter, så de kan skabe forandring for deres børn.

Der vil altid være nogen, der kan hjælpe dig de to trin op, så du kan komme ind på klinikken, men ellers kan du gå hele vejen rundt om bygningen, hvor vi har en kørestolsindgang i gadeniveau. Du kan altid spørge i receptionen, hvis du bliver i tvivl om noget.

Nej, det kan det ikke. Alle de øvelser, du modtager af en børnefysioterapeut, vil være i det optimale muskulære mønster for babykroppen. Det værste, der kan ske, hvis du laver øvelser med din baby, som måske kunne have klaret det selv er, at han/hun bliver stærk de rette steder til de kommende milepæle. Derfor bruger mange også mine skriftlige programmer til helt almindelig legeinspiration til de lange barselsdage. Øvelserne til motorisk uro og sanseintegration er også gode for alle børn, da de er almindelig beroligende sansestimulering til bedre kropslig og mental ro. De specifikke øvelser for balancesansen kan i princippet overgøres, så læs altid dit barns signaler om ubehag. Alt andet er kun rart og godt for dit barn.

Hvis dit barn generelt har et stort behov for sansestimulering, for at kunne sove, er det ofte et tegn på, at det kan hjælpes med øvelser, der stimulerer disse “sultne” sanser, så kroppen nemmere kan finde ro. Det er vigtigt at sige, at motorisk uro er helt almindeligt og altså IKKE en diagnose. I dag ved vi bare, at man kan arbejde med denne uro, så det ikke bare er en meget lang fase, som forældre skal “udholde”.

Jeg plejer at sige, at man skal se øvelserne som et stærkt værktøj i værktøjskassen, men at man ikke må glemme at se på, om der er andre mere alvorlige og behandlingskrævende grunde til, at en baby eller et større barn sover dårligt. Dette kan fx være mave- eller øreproblemer, night terrors, melatoninmangel eller andet uspecifikt ubehag for barnet. I disse tilfælde er øvelserne stadig meget relevante, men de vil kun være en del af løsningen. Som ugangspunkt vil øvelserne være relevante for alle børn, der er præmature (for tidligt født), har oplevet fødselstraume eller sygdom med indlæggelser.

Om mig

Jeg hedder Maria Schultz Appelt og er født i 1981 i Vestjylland.
Jeg er gift med min tyskfødte mand, Uwe, og sammen har vi to dejlige børn, Oscar (august 2014) og Isabella (januar 2017).
Jeg er fysioterapeut i hjertet og jeg kan ikke forestille mig at lave andet!
I min fritid synger jeg førstesopran i elitekoret Vocal Line, som laver banebrydende vokalmusik. Det er på professionelt niveau, så jeg bruger meget tid på korøvere, koncerter og turnéer.

Uddannelse

Jeg blev færdig på Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus i januar 2007. Derefter var jeg hospitalsfysioterapeut på ortopædkirurgisk og intensiv afdelingen på Silkeborg Sygehus i to år. Jeg har altid vidst, at jeg ville være selvstændig og arbejde i centrum af Aarhus, så der var stor jubel, da jeg fik mit drømmejob som klinikfys hos Frederiksbjerg Fysioterapi. De tog virkelig en chance med mig og troede på mig, da jeg jo på det tidspunkt var ganske grøn. I dag er stadig på denne skønne klinik og har lige taget hul på mit 15. år. Som voksen-klinikfys tog jeg alle MT-kurserne frem til Exam. Mt, hele rækken med idrætskurser, dynamisk stabilitet og McKenzie-forløbet. Dette lærte mig grundlæggende og dybdegående forståelse for menneskekroppen, som rækker langt ud over grunduddannelsen i Fysioterapi.

Maria mugshot
Maria uddannelse

Da jeg så blev mor første gang, fik jeg en dejlig dreng, som fik en svær start på livet og derved fik udtalte udfordringer med sin sanseintegration.
Da jeg ikke kunne finde den rette hjælp til ham, besluttede jeg mig for selv at tage uddannelse i sanseintegration. Her tog jeg et halvt års amerikansk onlinebaseret uddannelse i ASI (Ayres Sensory Integration) med base i forskning og praksis fra Jean Ayres institute i Californien. Her fik jeg de nødvendige faglige redskaber til at gå i gang med hjemmetræning af min søn. Det var naturligvis vigtig teoretisk uddannelse for mig, men det, som måske nok adskiller mig fra andre, der har samme viden er, at jeg har efterhånden seks års personlig erfaring i at implementere disse principper i en hverdag med små børn og generel travlhed på en måde, så det rent faktisk er realistisk at få det gjort. Det er intet værd at have den rette viden, hvis man ikke kan overskue at overføre det til praksis.

Motorisk udvikling med dit barns bevægeglæde i centrum!

Da jeg havde taget min sanseintegrationsuddannelse, gik det langsomt op for mig, at mit hjerte bankede, ikke bare for sanseintegration, men for arbejdet med børn generelt. Jeg tog kurserne fra Dansk Pædiatrisk Selskab for Fysioterapi, testkurserne og en række manuelle kurser til babyer og børn. Jeg har desuden uddannet mig indenfor DNS (Dynamic Neuromuscular Stabilization), som var en god kobling mellem Dynamisk-stabilitet til voksne og over til baby- og børnekroppen. Min viden om dynamisk stabilitet og mit kliniske blik er fundamentet i den måde, jeg arbejder med børnefysioterapi.

En væsentlig del af min uddannelse er selvstudie, da der ikke er en decideret række af kurser med en konkluderende eksamen og derefter en titel som børnefysioterapeut i Danmark.
Min egen læring var faktisk én af de vigtigste grunde til, at jeg startede en faglig instagramprofil om børnefysioterapi. Jeg postede det første ubehjælpelige opslag i marts 2020 under den første COVID19 lock down. Der var ingen andre profiler af samme slags på det tidspunkt, så jeg måtte lægge stenene, efterhånden som jeg gik.

Jeg lovede fra starten mig selv, at jeg ville undersøge i dybden og finde forskning og god praksis, inden jeg svarede på spørgsmål på min profil. Følgerantallet voksede, og det gjorde antallet af spørgsmål i indbakken også. Mine følgere viste mig altså generøst, hvilke spørgsmål, jeg skulle kunne besvare, og hver gang, der var noget, jeg var i tvivl om, gik jeg i mine søgemaskiner og fandt artikler, der lærte mig svarene.

Tryghed er vigtigt!

Det er vigtigt for mig, at du føler dig set og hørt som forælder, når du kommer hos mig med dit barn. Jeg er helt bevidst om, at det kan være en sårbar situation, og at du måske gør dig en masse tanker inden omkring, hvordan det nu går med eventuel sult, bleskift, skrigeri osv.

Maria med en glad baby
forældrenes og børnenes tryghed er vigtigt for Maria

Jeg vil altid tage mig god tid til at høre hele jeres historie, og jeg gør mig umage med at skabe en rolig og hyggelig stemning, når I er hos mig.
Der er altid plads til, at din baby måske græder lidt eller skal have mad eller skiftes, og at dit større barn måske har en svær dag og reagerer (helt normalt) på at være et fremmed sted.
Alt dette finder vi ud af sammen. Børn er børn, og det skal der altid være plads til. Jeg er selv mor, og jeg har desuden set hundredevis af små børn i klinikken, så der er intet, der skræmmer mig. Jeg har sågar altid skiftetøj med, da jeg af og til fanger en klat gylp (eller det, der er værre) 😉

Evidensbaseret børnefysioterapi

Tryghed er også, at den rådgivning og behandling, dit barn får hos mig er i tråd med den, der gives i det offentlige sundhedssystem.
Det er helt afgørende for mig, at min faglighed og dermed den rådgivning, jeg giver til forældre, er evidensbaseret og forholder sig til best practice i Danmark. Du vil ikke blive mødt med såkaldt “synsning” og alternativ behandling hos mig. Det kan sagtens have sin berettigelse, men det er ikke min praksis, da jeg mener, jeg har et ansvar som autoriseret fysioterapeut, for at kunne fagligt underbygge min praksis.
Jeg holder mig løbende ajour med nyeste evidens, og jeg deltager i årsmøder og diverse faglige fora i Fagelskabet for Pædiatrisk Fysioterapi.
På min instagram, deler jeg også kun viden, som er i tråd med det, der anses for god praksis i Danmark og altid i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger.