Stærk baby – Favoritside

Fysioterapeutisk online-øvelsesprogram indeholder øvelser til forebyggelse og behandling af favoritside, bananform og skævt baghoved. Øvelserne er vist på video og sat op i prioriteret rækkefølge. Øvelserne kan bruges fra nyfødt og frem til kryb.

  • Prioriterede, nemme øvelser
  • Designed til den travle familiehverdag
  • Illustreret med billeder og videoer
  • Øjeblikkelig evighedsadgang
  • Sikker betaling med QuickPay

299,00 DKK

Programbeskrivelse

Dette øvelsesprogram er til dig, hvis baby har en favoritside, dvs. foretrækker at dreje hovedet mest til den éne side, men sjælent eller slet ikke til den anden side. Programmet er også til dig, hvis baby har bananform (C-form), dvs. baby bøjer hele kroppen oftest til den éne side, men ikke til den anden. Programmet indeholder også øvelser og råd til forebyggelse og behandling af skævt baghoved, som er ofte en konsekvens af favoritside og bananform. Indholdet er udarbejdet efter gældende faglige standard og best practice i sundhedsvæsenet.

Jeg har lavet dette øvelsesprogram, fordi jeg gerne vil bidrage til børns BEVÆGEGLÆDE ved at understøtte det motoriske fundament fra starten. Når kroppen fungerer helt som den skal ved at være lige stærk i begge sider, så kan barnet gøre, hvad det vil. Det er altså ikke kroppens begrænsninger men barnet selv, der vælger aktiviteter og dermed også deltagelse med andre børn senere hen i barndommen.

Øvelserne er grundigt beskrevede, i prioriteret rækkefølge, og der følger billeder og videoer med, så du ikke kan være i tvivl om, hvordan de udføres. Når jeg opdaterer videoerne – fx i tilfældet af, at der kommer nye opdaterede resultater fra forskningsstudier, så ser du altid den nyeste opdatering, når du logger ind igen. Du har dermed altid adgang til den nyeste version. Al tekst, alle billeder og videoer er tilpasset til den valgte favoritside (højre eller venstre), så vær opmærksom på at vælge den rigtige programversion (se gerne Ofte stillede spørgsmål).

Har du uddybende spørgsmål til programmet eller er du i tvivl om noget, så send mig en besked (vedhæft måske en kort video af dit barn) via min Instagramprofil @boernefysioterapi eller som email på maria@bornefysioterapi.dk.

Obs: hvis dit barn har fladt baghoved i midten, så anbefaler jeg, at du i stedet vælger øvelsesprogrammet Stærk Baby – Bagsidedominans.

Hvad er favoritside?

Når et barn har favoritside betyder det, at barnet foretrækker at bruge den ene hjernehalvdel mest, både motorisk og sansemæssigt. Det viser sig i, at barnet vil oftest dreje hovedet til favoritsiden og sanse der. Dvs. at musklerne efterhånden er nemmere at aktiveres til favoritsiden, og at barnets sanseliv er stærkere til den ene side. Når der først er favoritside, vil det derfor forstærke sig selv, da der hurtigt opbygges en path of least resistance til favoritsiden. Barnet får altså sværere og sværere ved at bruge musklerne og sanse til den svære side.

Programmet indeholder derfor øvelser til at styrke muskler i den svære side. Derfor er det vigtigt, at du vælger programmet med den rigtige side. “Favoritside til venstre” er altså til barnet med favoritside til venstre (og omvendt).

Favoritside FAQ

Hvad er bananform?

Mange børn med favoritside i drejningen af hovedet, har også en såkaldt bananform, som betyder, at kroppen bøjer til den ene side i en form som en banan. Dette viser sig ved, at hovedet tilter ned mod skulderen til den ene side, og at denne side af kroppen er forkortet i forhold til den anden side. Den side, som kroppen er kortest i afgør til hvilken side, barnet har bananform.

Bananform FAQ

Hvad er skævt baghoved?

En meget hyppig følgevirkning af favoritside er skævt baghoved, fordi barnet ligger med baghovedet mest på favoritsiden. Der er forskel på, hvor hurtigt kraniet bliver skævt fra barn til barn. Nogle børn har større fontaneller (den bløde plet) og dermed et mere formbart kranie, mens andre kan have en betydelig favoritside men ikke få en skævhed.

Når et barn har favoritside, giver det altid mening at forebygge at hovedet bliver skævt, da vi ved, at skævheden opstår pga. det øgede tryk på baghovedet til favoritsiden. Programmet indeholder derfor også øvelser og råd til forebyggelse og behandling af skævt baghoved.

skævt baghoved faq

Ofte stillede spørgsmål til Stærk baby – Favoritside

Behandlingen for favoritside består i at styrke musklerne og babys sanseevne til den svære side. Dette gør man gennem daglige øvelser over tid. Der findes desværre ikke noget quick fix for favoritside. Det er desværre ikke fysisk muligt at øge muskelstyrke og sansning med passive behandlinger alene. Jeg anbefaler at supplere øvelserne med behandling hos en kompetent og specialiseret fagperson, når barnet har nedsat passiv bevægelighed. Dette viser sig ved, at det ikke er muligt at flytte barnets hoved hele vejen til den svære side og at barnet viser ubehag ved dette.

Du skal altid gå efter dit barns perspektiv, når du skal vurdere, om dit barn har favoritside til højre eller til venstre. Hvis dit barn helst ligger og sover med sit hoved til

  • sin højre, så har dit barn favoritside til højre og du skal så vælge til højre, når du køber dit øvelsesprogram.
  • sin venstre, så har dit barn favoritside til venstre og du skal så vælge til venstre, når du køber dit øvelsesprogram.

Der er mange babyer, der har favoritside, så der forskes i disse år en del i årsagerne til favoritside. Det, som øger risikoen er især, hvis der har været en kompliceret fødsel (fx sugekop, kejsersnit, stjernekigger osv). Der ses også en øget forekomst hos babyer, der har ligget i underkropsstilling inde i maven, samt hos babyer, der har haft meget lidt plads (stor baby, lille mor). Babyer kan også udvikle en favoritside, hvis der har været betydeligt mere sansning til den ene side over længere tid.

Det har haft stor betydning for forekomsten af favoritside, at børn i dag anbefales at sove på ryggen. Statistisk kan man se en markant stigning i forekomsten af skævt baghoved fra 1994, hvor man startede med at anbefale, at babyer sover på ryggen. Vi skal på ingen måder tilbage til, at babyer skal sove på maven, for samtidig med, at forekomsten af skævt baghoved steg, så man et markant fald i forekomsten af vuggedød. Det er derfor vigtigt, at vi stadig lejrer vores babyer på ryggen. Men vi skal være opmærksomme på, at skævt baghoved og favoritside nok er kommet for at blive, og at det er noget, vi er nødt til at tage alvorligt.

Nej, øvelserne er helt almindeligt styrkende øvelser, men det er væsentligt, at du bestiller det rigtige program. Hvis du laver øvelser hver dag til den side, der allerede er stærkest, så forstærker du naturligvis favoritsiden. Spørg mig, hvis du er i tvivl om til hvilken side, dit barn helt ligger. I programmet hjælpe jeg dig også til at vurdere, om dit barn har bananform til venstre eller til højre.

Netop fordi jeg ved, at mange kan synes, at det er uoverskueligt at skulle lave øvelser i hverdagen, har jeg sat øvelserne op i prioriteret rækkefølge. De vigtigste øvelser står øverst, sådan at du kan nøjes med disse, hvis tiden er knap. Med målrettede øvelser, som du laver som en del af alle de små ting, du alligevel gør med din baby i løbet af dagen, kan man som regel ret hurtigt bryde favoritsiden og få barnet tilbage på sit motoriske spor.

Det er styrke- og sansetræning, der arbejder barnet ud af favoritsiden. Øvelserne er baseret på best practice i sundhedsvæsenet og altså ikke alternativ behandling. Når det er sagt, så er der nogle børn, der har brug for en individuel tilpasning af øvelsesprogrammet. Dette vil typisk være børn, hvor favoritsiden er særligt udtalt, eller hvis der er særlige forhold omkring barnet. Men styrketræning af svage side for favoritside vil virke for langt de fleste.

Et barn med favoritside, vil oftest have bananform til modsatte side, men det forekommer også til samme side. Derfor er det vigtigt, at der først vurderes om dit barn har bananform og i så fald til hvilken side. Denne vurdering får du hjælp til i programmet, hvor der er et afsnit for hver side bananform med billeder og videoer. Det er sat sådan op, at du kan nøjes med kun at lave disse øvelser, hvis dit barn kun har favoritside, eller du kan lave alle øvelserne (både til favoritside og til bananform), hvis dit barn har begge dele.

Hvis dit barn kun har bananform, er det ligemeget, om du køber adgang til “Favoritside til højre” eller “Favoritside til venstre”.

En meget hyppig følgevirkning af favoritside er skævt baghoved. Det skæve baghoved kommer, fordi barnet har favoritside og over længere tid har tryk på den ene side af kraniet. Der er forskel på, hvor hurtigt kraniet bliver skævt fra barn til barn. Nogle børn har større fontaneller (den bløde plet) og dermed et mere formbart kranie, mens andre kan have en betydelig favoritside men ikke få en skævhed. Når et barn har favoritside, giver det altid mening at forebygge at hovedet bliver skævt, da vi ved, at skævheden opstår pga det øgede tryk på baghovedet til favoritsiden.

Kraniet er formbart, så længe der er åbne fontaneller. For nogle er de næsten lukkede ved 7-8 måneder, mens andre kan se tydelig forskel på kranieformen frem til 1,5 år. Det er meget svært at finde statistikker på dette i studier, hvorfor der også florerer meget forskellig rådgivning. Men faktum er, at det er forskelligt. Jeg plejer altid at sige, at det er værd at arbejde med det, så længe man kommer i gang inden 9-10 måneder. Jo tidligere, man kommer i gang, jo større er chancen for, at hovedformen rettes helt op. Når trykket fjernes fra den flade side, så vil kroppen søge tilbage til udgangspunktet lige så stille. Men det sker ikke på en dag eller en uge. Det tager tid.

Det er desværre en sejlivet myte, at hovedformen altid retter sig af sig selv. Dette er kun korrekt, hvis der ikke længere er favoritside. Hvis der stadig er favoritside, så fikser det IKKE sig selv. Du er derfor nødt til at lave ovenstående øvelser sammen med lejringsrådene i dette afsnit, for at komme helt i mål.

Der er et afsnit i programmet med supplerende øvelser og tiltag til, hvis dit barn har fået skævt baghoved pga. favoritside.


Ofte stillede spørgsmål til øvelsesprogrammer

Det foregår sådan, at du køber adgang til programmet her på siden. Under betalingen angiver du din emailadresse og dit kodeord. Efter vellykket betaling vil du kunne se en ekstra overskrift i menuen som hedder “Mine programmer” og herunder links til alle de programmer, du har købt adgang til. Det hele kan klares på under 60 sekunder. Når du kommer på siden igen efter nogle dage, vil systemet have logget dig af automatisk. Så logger du bare ind igen med din emailadresse som brugernavn og dit kodeord, som du har valgt under betalingensprocessen.

Nej. Du får elektronisk adgang til mine programmer her på siden, da programmerne indeholder video clips som naturligvis ikke kan afspilles i et print. Men du kan faktisk godt printe de programmer, du har købt ved at trykke Ctrl+P på Windows og Command+P på MacOS, når du er inde på programsiden. Programmerne er dog ikke sat op til dette formål, så det er meget flottere og mere brugervenligt at se det direkte på din mobil, tablet eller computer.

Du har i princippet evighedsadgang. Dog er jeg forpligtet til at holde mig til gældende GDPR regler, som siger, at jeg ikke må gemme kundedata længere end nødvendigt. Derfor begrænser systemet din adgang til et år af gangen. Når et år er ved at være gået, vil systemet automatisk sende en email til dig, så du nemt kan forlænge din adgang, hvis du ønsker at beholde den.

Nej, det er ikke tilladt. Du køber adgang til dig selv og de personer, der bor i din husstand. Køber du fx som bedsteforælder, må du selvfølgelig dele med den, du har købt det til. Hvis du fx er leder i en institution og vil købe et eller flere programmer til dine ansatte, så skriv gerne til mig, så vi kan finde ud af en aftale om flere licenser. Læs mere under Betingelser.

Den gældende lovgivning siger, at de sædvanlige 14 dages fortrydelsesret frafalder ved køb af digitale produkter. Grunden til dette er, at man ikke kan påstå, at man ikke har brugt digitale produkter, når man har været logget ind. Derfor har du som udgangspunkt ingen fortrydelsesret. Læs her om fortrydelsesret i mine Betingelser.

Ja, jeg har gjort meget ud af at forklare hver enkelt øvelse i lægmandssprog, så alle kan forstå det. Der er desuden billeder og videoer med til øvelserne, hvor jeg udfører øvelserne på en baby.

Nej! I mine øvelsesprogrammer har jeg sat øvelserne op i prioriteret rækkefølge. Der er rigtigt mange øvelser i hvert program, så du kan i princippet bruge hele dagen på at lave øvelser, hvis du synes, det er hyggeligt, men du kan også vælge fx at lave de tre øverste, og dermed vigtigste, hvis din tid er knap. Dette gør, at øvelsesprogrammerne er for alle, uanset hvor meget tid og overskud, man har.

Øvelserne er dybest set bare styrketræning, ligesom når du går i fitnesscenter. De er udarbejdet sådan, at barnet styrker de muskler, der er relevante på lige det stadie, du har købt øvelserne til. Derfor vil de altid gøre barnet stærkere. Om barnet opnår den enkelte milepæl med god kvalitet med øvelserne, afhænger naturligvis af udgangspunktet, samt om der er særlige faktorer, der kræver særligt tilrettelagt indsats. Men uanset hvad, så er det aldrig forgæves at hjælpe sit barn til en stærkere krop. For langt de fleste vil øvelserne hjælpe barnet godt og stærkt videre til næste milepæl.

Relaterede øvelsesprogrammer

Obs: Ved køb af to eller flere programmer opnås 10% rabat automatisk fratrukket i kurven.

stærk baby - kravl

Stærk baby – Kravl

Fysioterapeutisk online-øvelsesprogram indeholder øvelser, der styrker dit barns krop fra kryb på maven og videre til et stærkt kravl på alle fire. Øvelserne er vist på video på rigtige babyer og er sat op i prioriteret rækkefølge. De kan bruges fra dit barn kryber. Obs: Hvis du allerede har adgang til øvelsesprogrammet Stærk baby – Ensidigt kryb, så har du langt de fleste af øvelserne i dette program.
Sanseintegration

Sanseintegration

Fysioterapeutisk online-øvelsesprogram til børn fra 2 til 9 år, som har motorisk uro, “zapper” fra aktivitet til aktivitet, eller som er særligt sensitive på sanseindtryk. Sanseintegration indeholder konkrete sansestimulerende øvelser og lege, som nemt implementeres i det daglige familieliv.
Stærk baby - Mavetid og tril

Stærk baby – Mavetid og tril

Fysioterapeutisk online-øvelsesprogram indeholder fysioterapeutiske hverdagsøvelser til dig, som vil hjælpe din baby til at blive glad for at ligge på maven (mavetid), samt godt videre til et stærkt tril med god kvalitet. Øvelsesprogrammet kan bruges til alle babyer både som legeinspiration i hverdagen og som fagligt underbygget understøttelse af god motorisk udvikling. Obs: Hvis du allerede har adgang til øvelsesprogrammet Stærk baby – Bagsidedominans, så har du langt de fleste af øvelserne i dette program.
Stærk baby - kryb

Stærk baby – Kryb

Fysioterapeutisk online-øvelsesprogram indeholder øvelser, der styrker dit barns krop fra tril til et stærk krydsbaseret kryb. Øvelserne er vist på video på rigtige babyer og er sat op i prioriteret rækkefølge. De kan bruges fra dit barn triller.
Ensidigt kryb

Stærk baby – Ensidigt kryb

Fysioterapeutisk online-øvelsesprogram indeholder øvelser til udligning af ensidigheden, samt til at komme godt videre til et stærk kravl på alle fire. Øvelserne er vist på video på rigtige babyer og er sat op i prioriteret rækkefølge. De kan bruges fra dit barn kryber (ensidigt). Programmet findes i to versioner tilpasset til ensidigt kryb med enten højre ben eller venstre ben.
Motorisk uro

Motorisk uro

Fysioterapeutisk online-øvelsesprogram til babyer under 2 år, som har svært ved at overgive sig til eller at blive i søvnen pga. motorisk uro eller anden sansesøgende adfærd. Motorisk uro indeholder en række konkrete sansestimulerende øvelser, der kan implementeres i det daglige familieliv samt råd til god søvnhygiejne.
bagsidedominans

Stærk baby – Bagsidedominans

Fysioterapeutisk online-øvelsesprogram indeholder øvelser til forebyggelse og behandling af bagsidedominans, flyverstilling i maveliggende samt fladt baghoved i midten (brachycephaly). Øvelserne er vist på video på rigtige babyer og er sat op i prioriteret rækkefølge. De kan bruges fra cirka 8 uger.

Det seneste på Instagram

Gør ligesom over 50.000 andre Dansker og følg gratis med på min Instagram @boernefysioterapi, hvor jeg deler viden flere gange om ugen!

Disclaimer

Al indhold på Børnefysioterapi.dk forholder sig til anerkendt faglig standard i Danmark, og du kan derfor regne med, at indholdet er i tråd med den rådgivning, du får i det offentlige sundhedssystem. Hvis du oplever, at dit barn har udtalte søvn- eller motoriske udfordringer, eller at der er manglende effekt af de generelle øvelser, så anbefaler jeg, at du får en tid hos mig, enten fysisk eller online, så jeg kan tilpasse programmet helt individuelt til dit barn. Hvis dit barn ikke har det godt, skal du naturligvis altid kontakte din sundhedsplejerske eller din læge. Læs mere.